welkom.jpg

Sinds 3 januari 2016 is de samenwerkingsgemeente GKV - NGK Wapenveld een feit. Als één gemeente gaat zij verder onder de naam Gereformeerde kerk De Brug. Wij willen leven vanuit Gods Woord. Op grond hiervan - en rekening houdend met de cultuur en omgeving waarin wij als gemeente functioneren - is de volgende visie geformuleerd:

De Gereformeerde kerk De Brug wil een gemeente zijn waarin:

BOVEN - God wordt geëerd en aanbeden

BINNEN - Gods Woord altijd het uitgangspunt is - we ons, in vol vertrouwen op Hem, met onze gaven en talenten inzetten voor de gemeente - voor ieder lid een liefdevolle gemeenschap is te ervaren - herderlijke zorg is voor alle leden

BUITEN - het Evangelie in woord en daad wordt uitgedragen in de wereld