welkom.jpg

18-02-2022 nieuwe versoepelingen

Na de afgelopen week bekend gemaakte versoepelingen heeft het Steunpunt Kerkenwerk nieuwe adviezen gepubliceerd. Hieronder een samenvatting:

De overheid kondigt het einde aan van alle beperkende maatregelen voor de samenleving. En daarmee ook voor de kerk. De anderhalve meter en de mondkapjes gaan verdwijnen. Kerkdiensten worden toegankelijker en het gemeentelijke leven kan zijn weg weer gaan vinden.

Deze grote stappen gaan in op vrijdag 25 februari.

Vanaf 18 februari komen er al wel wat verruimingen in de horeca en evenementenbranche, maar alleen met gebruik van het coronatoegangsbewijs. Dit bewijs hanteren we niet in de kerken. Daarom geldt voor erediensten in de kerken vrijdag 25 februari als ingangsdatum. Ook de overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, maaltijden, inloop, ontmoeting en andere bijeenkomsten) mogen vanaf 25 februari gebruik maken van de verruimde mogelijkheden.

Komend weekend (20 februari) verandert er dus nog niets.

Met ingang van volgende weeg zondag, 27 februari, hoeven we geen anderhalve meter afstand meer te houden. Ook hoeven we in de kerk geen mondkapjes meer te dragen. De touwtjes en de balkjes in de banken zijn dan weg. Behalve in de aanbouw: Daar worden de banken nog gereserveerd voor die (kwetsbare)gemeenteleden die zich (nog) niet veilig voelen bij de verruimingen en nog graag de anderhalve meter afstand willen aanhouden.

Laten we vooral zorgvuldig omgaan met elkaars gezondheid en de basismaatregelen in acht blijven houden. Corona is niet weg !

Wilt u de adviezen van het S.K.W. volledig nalezen, ga dan naar: https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/onderweg-naar-meer-ruimte/

20-01-2022 nieuwe versoepelingen mogelijk

Zoals bekend zal zijn, volgen wij wat de coronamaatregelen betreft, de adviezen van het Steunpunt Kerken Werk (S.K.W.). Na de laatste persconferentie zijn de maatregelen voor de kerken weer versoepeld. Er wordt meer ruimte gegeven, maar tegelijkertijd wordt wel opgeroepen om voorzichtig te blijven.

Samengevat betekent dat voor onze kerk:

 -  We blijven diensten online aanbieden, omdat de kerk nog niet volledig open kan
Er is wel ruimte om met een beperkt aantal bezoekers weer bij elkaar te komen: M.i.v. as. zondag worden weer wijken uitgenodigd. Voor zondag 23 januari zijn dat de wijken 2, 3 en 4.
De morgendienst van zondag 30 januari is een Kerk-School-Gezin-dienst. Dan worden geen wijken uitgenodigd maar op de eerste plaats de kinderen met hun ouders zijn. Wel moet daarvoor aangemeld worden. Wanneer en bij wie wordt nog bekend gemaakt.
 Samenzang is mogelijk.
 Ook zijn er m.i.v. as. zondag weer middagdiensten. Die beginnen in principe op het voor deze periode van het jaar gebruikelijke tijdstip van 14.30 uur. Zondagmiddag gaat ds. Maarten van Loon voor. Voor deze diensten worden geen uitnodigingen per wijk gedaan.


Wel blijven de volgende regels gelden:

 Bewaar afstand naar elkaar toe; houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht.
 Bij het naar binnen gaan en verlaten van de kerk: mondkapje gebruiken
 Alleen de hoofdingang (kanaalzijde) wordt gebruikt voor het naar binnen gaan.
 Bij klachten, blijf thuis / laat je testen.


Wilt u de adviezen van het S.K.W. volledig nalezen, ga dan naar: https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/onderweg-naar-meer-ruimte/

Mocht u iemand in uw omgeving kennen die de nieuwsbrief op de website niet leest, wilt u die dan even van de inhoud van dit schrijven op de hoogte brengen ?

Namens de kerkenraad, Dick Buter, scriba

20-11-2021 Nieuwe maatregelen

Met ingang van zondag 21 november zal ook in de kerk weer de 1,5 meter maatregel aangehouden worden. Dat betekent dat we niet allemaal in de kerk aanwezig kunnen zijn, maar alleen op uitnodiging. Zondag 21 november starten de wijken 1 en 5 weer, daarna 2, 3 en 4, enz. Gebruik bij het lopen in de kerk een mondkapje en volg de gebruikelijk instructies.

10-11-2021 Aanscherping van de corona maatregelen

Wij volgen de adviezen van het Steunpunt Kerken Werk (S.K.W.)  

Nu het aantal besmettingen door corona oploopt, worden de maatregelen in veel sectoren weer aangescherpt. Er zijn geen maatregelen genoemd die het kerkelijke leven in directe zin betreffen, maar wel wijst de situatie van besmettingen erop dat het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars gezondheid.

Daarom blijven de basisregels belangrijke uitgangspunten:

 -  Bij klachten, blijf thuis / laat je testen,
 -  was je handen,
 -  hoest en nies in je elleboog.


Voor wat het bezoeken van de kerkdiensten betreft gelden de volgende regels:

 -   bewaar afstand naar elkaar toe; houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht, daarmee bescherm je jezelf en anderen;
 -  Bij het naar binnen gaan en verlaten van de kerk: mondkapje gebruiken;
 -  Alleen de hoofdingang (kanaalzijde) wordt gebruikt voor het naar binnen gaan.
 -  In de aanbouw zijn banken en zitplaatsen afgesloten, zodat daar de anderhalve meter afstand aangehouden kan worden. Deze ruimte reserveren we voor hen die beslist de anderhalve meter afstand aan willen houden bijvoorbeeld omdat ze tot een kwetsbare groep horen.
 - Het verlaten van de kerkzaal dient geordend te gebeuren. Blijf op afstand van elkaar en loopt niet  tegen elkaar in.


Inmiddels is meer dan 80% van de bevolking in Nederland gevaccineerd. Een groot gedeelte van onze gemeente zal ook gevaccineerd zijn, maar we gaan geen onderscheid maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.  We dragen verantwoordelijkheid voor elkaar.

De overheid geeft aan dat op plekken waar je een QR-code moet laten zien, de afstand naar elkaar toe kan vervallen. Daarbuiten geldt de anderhalve meter als veilige afstand. Dat geldt ook voor de kerken. Het advies is zodoende wel om de 1,5 meter afstand ernstig te overwegen voor kerkdiensten. Met name omdat voor de kerk de QR-code niet nodig en ook niet wenselijk is. 

Wij hopen dat iedereen daar zijn of haar verantwoording in neemt zodat we op een verantwoorde manier kerkdiensten kunnen houden zonder weer zitplaatsen/banken te moeten afblokken en de gemeente weer per wijk uit moeten nodigen.

Gebed
Laten we daarnaast voortdurend in gebed zijn:

  • - voor onze overheid die voor een bijna onmogelijke opdracht staat met zoveel verdeeldheid;
  • - voor mensen die werken in de zorg en de druk ervaren als gevolg van de toename van de besmettingen;
  • - voor elkaar dat we het volhouden om deze crisis samen door te komen.

Door verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar in kerk en samenleving, mogen we in biddend opzien naar de Here doen wat in deze situatie van ons wordt gevraagd. Tot slot mogen we vol vertrouwen vasthouden aan de goede zorg van onze God. Onze hoop door de crisis heen mag uiteindelijk zijn op Hem.

 

Button eerdere berichten over corona binnen artikel