welkom.jpg

05-03-2021 - Corona update

De uitspraken tijdens de laatste persconferentie bieden naast de versoepelde regels voor jeugd en jongeren tot 27 jaar nog geen ruimte om andere kerkelijke activiteiten te hervatten. De onderstaande aanbevelingen die in december werden gedaan blijven nog steeds van toepassing:

     1. Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te   zenden en mee te maken.
     2. Als er toch redenen zijn om fysieke (bijzondere) kerkdiensten te houden, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”).

We blijven dus voorlopig bij de online ochtenddienst, zonder kerkgangers. Er zijn nu wel duidelijker afspraken gemaakt over de in punt 2 genoemde “bijzondere” kerkdiensten. Er golden al vaste afspraken over:
     - Begrafenisdiensten met 50 bezoekers
     - Trouwdiensten met 30 bezoekers.

De volgende bijzondere diensten die nog niet expliciet werden genoemd komen daarbij:
     - Doopdiensten kan met 6 kerkgangers per dopeling.
     - Belijdenisdiensten zijn onder de bijzondere diensten met 30 kerkgangers gebracht.
     - Bevestigingsdiensten zullen vooralsnog zonder kerkgangers gehouden worden, dus alleen met de te bevestigen ambtsdragers.

Daarbij is besloten, met inachtneming van het advies van het RIVM/SKW om zangbegeleiding te doen met het minimaal benodigde aantal zangers (en in principe is dat slechts 1 zanger of zangeres !), om alleen bij de diensten zonder kerkgangers het koortje te laten zingen. Omdat er dan toch geen andere kerkgangers zijn wordt een koortje van 3 personen verantwoord geacht.

Bij de diensten met kerkgangers zal zang en andere muziek digitaal worden gepresenteerd.
Uiteraard blijven alle gebruikelijke voorschriften van het RIVM over afstand houden, triage, handen wassen, mondkapje tijdens verplaatsingen, vaste zitplaatsen, etc. gelden.

 

17-12-2020 - kerkdiensten alleen 's morgens en alleen online

De afgekondigde lockdown heeft ook gevolgen voor de kerkdiensten.

Onze kerk volgt de adviezen van het Steunpunt kerkenwerk. Het steunpunt geeft het dringende advies om over te gaan op online kerkdiensten met slechts de daarvoor benodigde ambtsdragers en medewerkers die de online dienst mogelijk maken.

Met ingang van as. zondag zijn de ochtenddiensten alleen online te volgen.

De doopdienst van Laure van der Stege wordt in overleg met de ouders, uitgesteld tot na de lockdown.

De middagdiensten komen te vervallen.

Delen uit de Bron

Producten voor de kerstpakketten actie van Delen uit de bron kunnen as. zaterdag, 19 december, tussen 10.00 uur en 11.00 uur ingeleverd worden bij de kerk. De producten worden buiten bij het fietsenhok in ontvangst genomen.

14-12-2020 - update kerkdiensten met aanwezigenkerk

Voor de komende zondagen wordt een paar keer afgeweken van het op volgorde uitnodigen van wijken voor de ochtenddienst:

Zondag 20 december: Doopdienst. Die dienst wordt Laure, dochter van Rudi en Wilgertine van der Stege gedoopt. Voor die dienst worden geen wijken uitgenodigd. Alleen familie, vrienden en/of kennissen die door Rudi en Wilgertine zijn uitgenodigd, kunnen de dienst bijwonen.

Vrijdag, 25 december, 1e kerstdag: Dan wordt gewerkt met een reservering. Degenen die de kerkdienst bij willen wonen kunnen dat t/m vrijdag 18 december opgeven bij de scriba, Dick Buter (per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., briefje in de brievenbus of telefonisch 0651402016)

Zondag 27 december: Wijken  1 en 5

Donderdag, 31 december, oudejaarsavond: Geen uitnodiging van wijken, maar als bij de middagdiensten. Er wordt geteld bij de ingang, maximaal 30 bezoekers.

Zondag 3 januari:  Dienst waar een speciale doelgroep wordt uitgenodigd: Jongeren t/m 30 jaar.

Zondag 10 januari: Wijken 2,3 en 4

Daarna worden (voorlopig) weer de wijken 1, 5 en 2,3 en 4 om beurten uitgenodigd.

 

15-10-2020 - voorlopig geen bijbelklas

Yvonne Remmers (coördinator bijbelklas) informeert ons dat er voorlopig geen bijbelklas aangeboden wordt. Dit is afgestemd met Adri Dijkslag, voorzitter van de jeugdraad, en Josee Rozendal, coördinator van de crèche.

Kinderen die het niet een hele dienst volhouden, zijn hartelijk welkom bij de crèche.

07-10-2020 - update n.a.v. oplopen besmettingen

As. zondag, 11 oktober, zijn in principe de wijken 1 en 5 uitgenodigd voor de ochtenddienst.

ECHTER !!:

Het aantal besmettingen met Covid 19 stijgt snel. De zorgen over kwetsbare mensen, over de capaciteit van de gezondheidszorg en over de economie hebben de roep om landelijke maatregelen versterkt. Daarom heeft de minister deze week kerken gevraagd om een stevig gebaar, waarin we als gemeenschappelijke kerken de samenleving laten zien dat we alles op alles moeten zetten om niet opnieuw in de situatie van maart/april terecht te komen. Dat heeft geresulteerd in een aantal afspraken met kerkelijke koepelorganisaties over een meer behoedzame lijn.
Als GKDEBRUG volgen we deze afspraken en zullen deze voorlopig voor de maand oktober uitgevaardigde richtlijnen volgen.

Samengevat betekent dit concreet voor GKDEBRUG:

- In oktober maximaal 30 mensen tijdens de eredienst (exclusief medewerkers). Voorlopig lossen wij dat op door middel van telling bij de ingang wat tot gevolg kan hebben dat we mensen moeten teleurstellen
- geen gemeentezang, voortzetting van het gebruik van voorzangers;
- mondmaskers dragen tijdens verplaatsingen, dat wil zeggen tijdens het binnengaan en weer verlaten van de kerkzaal (op de zitplaats kan het mondmasker afgedaan worden).

We blijven dus deze maand wel de wijken 1 en 5 en de andere keer 2,3 en 4 uitnodigen. Voor de middagdiensten worden er geen uitnodigingen gedaan. 

De praktijk heeft de afgelopen maanden geleerd dat er niet veel meer dan 30 bezoekers komen. 

Er wordt nu wel geteld aan de ingang. Er is dus een kans dat op een gegeven moment bezoekers de toegang geweigerd worden. Dat zou dan weer de consequentie kunnen hebben dat we over moeten gaan op een systeem van aanmelden en reserveren.

 

Button eerdere berichten over corona binnen artikel