welkom.jpg

20-11-2021 Nieuwe maatregelen

Met ingang van zondag 21 november zal ook in de kerk weer de 1,5 meter maatregel aangehouden worden. Dat betekent dat we niet allemaal in de kerk aanwezig kunnen zijn, maar alleen op uitnodiging. Zondag 21 november starten de wijken 1 en 5 weer, daarna 2, 3 en 4, enz. Gebruik bij het lopen in de kerk een mondkapje en volg de gebruikelijk instructies.

10-11-2021 Aanscherping van de corona maatregelen

Wij volgen de adviezen van het Steunpunt Kerken Werk (S.K.W.)  

Nu het aantal besmettingen door corona oploopt, worden de maatregelen in veel sectoren weer aangescherpt. Er zijn geen maatregelen genoemd die het kerkelijke leven in directe zin betreffen, maar wel wijst de situatie van besmettingen erop dat het belangrijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars gezondheid.

Daarom blijven de basisregels belangrijke uitgangspunten:

 -  Bij klachten, blijf thuis / laat je testen,
 -  was je handen,
 -  hoest en nies in je elleboog.


Voor wat het bezoeken van de kerkdiensten betreft gelden de volgende regels:

 -   bewaar afstand naar elkaar toe; houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht, daarmee bescherm je jezelf en anderen;
 -  Bij het naar binnen gaan en verlaten van de kerk: mondkapje gebruiken;
 -  Alleen de hoofdingang (kanaalzijde) wordt gebruikt voor het naar binnen gaan.
 -  In de aanbouw zijn banken en zitplaatsen afgesloten, zodat daar de anderhalve meter afstand aangehouden kan worden. Deze ruimte reserveren we voor hen die beslist de anderhalve meter afstand aan willen houden bijvoorbeeld omdat ze tot een kwetsbare groep horen.
 - Het verlaten van de kerkzaal dient geordend te gebeuren. Blijf op afstand van elkaar en loopt niet  tegen elkaar in.


Inmiddels is meer dan 80% van de bevolking in Nederland gevaccineerd. Een groot gedeelte van onze gemeente zal ook gevaccineerd zijn, maar we gaan geen onderscheid maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.  We dragen verantwoordelijkheid voor elkaar.

De overheid geeft aan dat op plekken waar je een QR-code moet laten zien, de afstand naar elkaar toe kan vervallen. Daarbuiten geldt de anderhalve meter als veilige afstand. Dat geldt ook voor de kerken. Het advies is zodoende wel om de 1,5 meter afstand ernstig te overwegen voor kerkdiensten. Met name omdat voor de kerk de QR-code niet nodig en ook niet wenselijk is. 

Wij hopen dat iedereen daar zijn of haar verantwoording in neemt zodat we op een verantwoorde manier kerkdiensten kunnen houden zonder weer zitplaatsen/banken te moeten afblokken en de gemeente weer per wijk uit moeten nodigen.

Gebed
Laten we daarnaast voortdurend in gebed zijn:

  • - voor onze overheid die voor een bijna onmogelijke opdracht staat met zoveel verdeeldheid;
  • - voor mensen die werken in de zorg en de druk ervaren als gevolg van de toename van de besmettingen;
  • - voor elkaar dat we het volhouden om deze crisis samen door te komen.

Door verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar in kerk en samenleving, mogen we in biddend opzien naar de Here doen wat in deze situatie van ons wordt gevraagd. Tot slot mogen we vol vertrouwen vasthouden aan de goede zorg van onze God. Onze hoop door de crisis heen mag uiteindelijk zijn op Hem.

29-09-2021 Kerkdiensten na het vervallen van de 1,5 meter coronamaatregel

Zoals u ongetwijfeld weet heeft de overheid bekend gemaakt dat de anderhalvemetermaatregel in verband met corona niet langer nodig is. Dit betekent het o.a. einde van veel beperkingen in de zondagse samenkomsten.  Sommigen zullen hier heel blij om zijn, anderen zullen zich toch minder veilig voelen om weer dicht(er) bij elkaar te zitten.

Daarom willen we zeker aandacht vragen voor gemeenteleden – en mensen in hun nabije kring – die te maken hebben met onderliggend lijden en voor hen bij wie vaccinaties geen of onvoldoende bescherming bieden. Daarnaast zijn er mensen die zich vanuit verschillende motieven (nog) niet hebben laten vaccineren. Zodoende wordt de ruimte in de aanbouw van de kerkzaal gereserveerd voor hen die wel graag de 1,5 meter nog in acht willen nemen.

We vragen die gemeenteleden wel ruimschoots op tijd te komen, minimaal 10 minuten voor aanvang van de dienst. Mocht het nodig zijn dan zal daarna de beschikbare ruimte anders gebruikt gaan worden.

Alle andere banken/rijen zijn nu wel beschikbaar, maar de latjes voor de anderhalve meter afstand zult u nog wel zien liggen.  Op de éne rij grenzend aan de gangpaden op de volgende rij in het midden.  Dit is om zoveel mogelijk te voorkomen dat men kort achter een ander zit. Er mag best flexibel met die latjes omgegaan worden, maar probeer daarmee wel zoveel mogelijk ruimte te creëren. We blijven met z’n allen nog steeds verantwoordelijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat we op welke manier dan ook het coronavirus kunnen overbrengen op anderen.

Verder blijven alla andere coronamaatregelen van toepassing: Alleen de hoofdingang wordt gebruikt, houd je aan de aangegeven looprichting, geen kussens meenemen.

Maar vooral, blijf bij klachten thuis en laat je testen !

Middagdiensten

Met ingang van zondag 3 oktober, zijn er ook weer middagdiensten.  Voor de komende tijd is er (nog) geen structurele invulling voor alles wat nodig is om een kerkdienst te houden. (predikanten, muzikale begeleiding, beamer, techniek etc.) We doen er alles aan om dat alsnog te realiseren.

De middagdiensten beginnen (in de regel) om 16.30 uur.

Zegt het voort

Wij beseffen dat we met deze digitale nieuwsbrief niet alle gemeenteleden bereiken. Er is geen mogelijkheid om een gedrukte versie rond te brengen. Dus een verzoek aan iedereen om, als je in je omgeving iemand kent waarvan je weet dat die dit niet zal lezen, die dan op de hoogte te stellen van de inhoud van deze nieuwsbrief.

Namens de kerkenraad, Dick Buter, scriba


 

Button eerdere berichten over corona binnen artikel