Activiteiten

07
juni
Internet kerkdienst met beeld

14
juni
Internet kerkdienst met beeld

21
juni
Internet kerkdienst met beeld

28
juni
Internet kerkdienst met beeld

05
juli
Morgendienst met beperkt aantal mensen. Deze is ook online te volgen met beeld.

Kijk of luister mee

home luister mee klein

Liturgie internet kerkdienst 7 juni 2020

Beamer internet kerkdienst 7 juni 2020

 

09:30 Kerkdienst - R.C. Vellinga

Categorie
Kerkdiensten
Datum
2020-04-05 09:30 - 10:30

Liturgie zondag 5 april 2020
Ochtenddienst 9.30 uur
Voorganger: ds. Roelof Vellinga
GK De Brug

Lied in verband met het overlijden van br. Teunis IJzerman
Liedboek gezang 247 (Blijf mij nabij): 1,3,4

1
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Votum

Zegengroet

Amen

Zingen: Psalm 133: 1,2 (De Nieuwe Psalmberijming)

1. Wat is het goed om eensgezind te leven,
om liefde te ontvangen en te geven,
als broers en zussen bij elkaar.
Het is als olie op Aärons haar,
die heerlijk ruikt en die in overdaad
druipt op zijn baard en zijn gewaad.

2. Het is als morgendauw, als zachte regen,
die neerdaalt van de Hermon als een zegen
voor Sions hoogverheven top.
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op.
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft
een toekomst die geen einde heeft.

Wet

 

 

 

 

 

 

GK gezang 201 (Wie zal voor God verschijnen): 1,2,3
Melodie LB 441

Wie zal voor God verschijnen?
Wie gaat er voor ons uit?
Wie raakt aan Gods geheimen
in alle eenzaamheid?
Het is de hoge priester
die alles voor ons doet:
’t is onze Here Christus,
Hij reinigt ons met bloed.

De Heer is voortgevaren
de grote tempel door
van buiten bij de schare
tot binnen bij Gods oor.
Daar brengt Hij de gebeden,
daar plengt Hij onze schuld.
Hij won voor ons de vrede
Hij heeft de Wet vervuld.

Hoe staat het voorgeschreven
in ’t Oude Testament?
Een dier boet met zijn leven,
een dier dat God niet kent.
Maar Hem, het Lam, zij ere,
dat eeuwig is geslacht!
Wij moeten ons bekeren,
ons offer is gebracht.

Gebed

Kinderlied:
Heere God, wij komen tot U
(op de melodie van Samen in de naam van Jezus)

1.
Heere God wij komen tot U (W)
in een bange donkere tijd,
heel de wereld is verslagen
en we voeren allen strijd.
Breng ons, Here, op de knieën,
dat wij U belijden, Heer.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!

2.
Heer, wij mogen niet naar school toe (AG)
en naar onze vriendjes thuis.
Wilt U voor hen blijven zorgen,
denkt U aan een ieders kruis?
Breng ons, Here, op de knieën,
dat wij U belijden, Heer.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!

 

 

3.
Heel veel mensen zijn nu eenzaam,
alleen in hun eigen huis.
Wilt u hen een bezoekje brengen,
misschien wel in het ziekenhuis?
Breng ons, Here, op de knieën,
dat wij U belijden, Heer.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!

4.
Wilt U voor de dokters zorgen,
en voor allen in de zorg?
Geeft U wijsheid en veel liefde,
toon Uw Vaderlijke zorg!
Breng ons, Here, op de knieën,
dat wij U belijden, Heer.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!

5.
Heel veel mensen zijn nu werkloos
en verdienen nu geen geld.
Heer, U weet, dat geeft veel zorgen,
we voelen ons zo erg geveld!
Breng ons, Here, op de knieën,
dat wij U belijden, Heer.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!

6.
Leer ons in Uw woord te lezen,
help Uw knechten, elke keer.
Om Uw Woord, ook nu, te brengen,
breng het in onz’ harten Heer’!
Breng ons, Here, op de knieën,
dat wij U belijden, Heer.
U staat boven alle dingen,
leer ons leven tot Uw eer!

7.
Heer, ik mag toch alles vragen?
Als ik bang ben, vol verdriet?
Wilt U daarom naar ons luisteren?
Hoor, verhoor toch ook dit lied!
U bent Wonderlijk, U bent Raadsman,
U bent toch de sterke God!
Brengt U dan Uw eigen vrede,
wees bewogen met ons lot!

Schriftlezingen:
Exodus 12:3b, 6-7, 12-13, 31
Jesaja 53:5-7
Johannes 1:29

 

 

OT 86 Er is een Verlosser

Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.

Jezus, mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.

Dank U, o mijn Vader.
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.

Ja, de dag zal komen,
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen
voor eeuwig en eeuwig.

(Refrein)

Tekst voor de preek:
Johannes 1:29b
“Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt”

Preek

Ik verlang naar Jezus (Opwekking 774)

Ik verlang naar Jezus;
Kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
Met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Ik verlang naar Jezus;
O mijn ziel. verhef zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
Nu de overwinnaarskroon.

 

Hij verdient ontzag en eerbied;
Alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.

Ik verlang naar Jezus;
Alles zucht, tot aan die dag
Dat de aarde vol zal zijn
Van de glorie van uw naam.

U verdient ontzag en eerbied;
Alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

 

U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit
Heer, U bent oneindig mooi.

U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit
Heer, U bent oneindig mooi.

U verdient ontzag en eerbied;
Alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit
Heer, U bent oneindig mooi.

Ik verlang naar Jezus;
Kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;
Heer, laat dat mijn offer zijn.

Gebed

Oud Liedboek voor de kerken 476
(Eeuwig Woord, U willen wij bezingen):

2
Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,
die voor 's werelds zonden boet,
Uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze,
waarlijk drank uw heilig bloed.
Uit een duister, vrees'lijk boven mate
riep Gij tot Hem die U had verlaten,
maar uw stem breekt door de nacht:
Vader, wereld, 't is volbracht.

Zegen

Amen

 

 
 

Alle datums

  • 2020-04-05 09:30 - 10:30

Powered by iCagenda

Actie die nu gaande is

 

 logo thema 2019 PNG

DELEN UIT DE BRON

Geld geven voor de voedselbanken, nu we geen levensmiddelen kunnen geven.
Zie het bericht hierover op de voorpagina onder 'aangepast gemeenteleven'.

Kerk: Kanaaldijk

Kanaaldijk 57
8191 LW Wapenveld