welkom.jpg

Pinksteren vierde je in Wapenveld!

In het weekend van 23 en 24 mei jl. vierden we samen het Pinksterfeest met drie dorpskerken. We blikken graag nog even terug op dit unieke Pinksterproject.

Virtueel koor
Toen midden april de oproep kwam wie er mee wilde werken aan een virtueel koor stroomden de aanmeldingen al gauw binnen. Met een goede instructie hoe de opname aan te pakken, lukte het de deelnemers om zingend of musicerend thuis één of beide liederen op te nemen die geselecteerd waren voor de medley: ‘Geest van hierboven’ en ‘De wind steekt op’.
Ondertussen waren de voorbereidingen voor de andere beelden ook in volle gang. De drie kerken werden bezocht om een opname te maken wat herkenning geven zou bij de kijker. Sommige gemeenteleden zijn immers vanwege corona al heel lang niet in de kerk geweest. Passend bij Pinksteren werd ook een kaars aangestoken. Gods geest werd met een rustige vlam die steeds meer vlammend in beeld werd gebracht, symbolisch weergegeven.
Al het materiaal druppelde binnen, en  werd samengevoegd tot één virtuele samenzang. In de morgendiensten van eerste Pinksterdag mochten we als gemeente genieten van het resultaat.

Kindervertelling
Het verhaal van Pinksteren vertellen aan kinderen wilden we graag laagdrempelig online aanbieden. Een begaafd poppenspeler uit één van onze kerken wilde dit wel doen. Met zijn pop Rik vertelde hij dat Pinksteren niets te maken heeft met je pink. Terwijl de poppenspeler aan Rik uitlegde wat we vieren met Pinksteren; en dit ondersteunde met mooie platen, luisterden de kinderen geboeid. Al moesten ze soms wel lachen om ‘die Rik die het helemaal mis had’. Zo het Pinksterverhaal op hun eigen niveau aangeboden krijgen, hielp de kinderen om het te begrijpen.  
Als inleiding op de vertelling, en als afsluiting vonden we twee families bereid om thuis een lied op te nemen. Het ene lied paste perfect bij het thema van de puzzeltocht, en het andere was een echt Pinksterliedje. Mooi om zo de muzikale gaven van de kinderen te gebruiken!

Puzzeltocht
Corona geeft nu eenmaal beperkingen. Met grote groepen bij elkaar komen is niet verstandig. Toch wilden we ook graag een ontmoeting faciliteren. Zo bedachten we de puzzeltocht van A tot Z. Vanuit de verschillende kerken werden gemeenteleden in de organisatie betrokken met als resultaat een échte puzzeltocht voor jong en oud(er). Onderweg kon men een aantal activiteiten doen gebaseerd op het Pinksterthema. Bij ieder spel was een QR-code die gescand kon worden. Na het scannen opende een YouTube filmpje waarin een jeugdwerker van één van de keren het spelthema en de speluitleg presenteerde.  Het waren regenachtige dagen, maar dat weerhield de puzzelaars niet! Het was gezellig druk op het dorp.

Website
Het virtueel koor, de kindervertelling én de ingestuurde foto’s van de puzzeltocht zijn te bekijken op de gezamenlijke website: www.opzoeknaarhetlicht.nl.

Zegen
We kijken terug op een fijn Pinksterweekend. We ervaren echt de zegen van onze God in alles. Het is mooi om zo op verschillende manieren met elkaar verbonden te zijn als kinderen van dezelfde Vader.