Woord en Daad comité Heerde-Wapenveld collecteert voor noodhulp corona.
Comité Heerde-Wapenveld organiseert van 31 mei tot en met 11 juni een (online) collecte voor Woord en Daad.
De opbrengst is bestemd voor een noodhulpactie in landen als India.
Deze periode worden er flyers verspreid. Doneren kan online via de website en de Tikkie QR-code.

Het coronavirus grijpt harder dan ooit om zich heen. In veel landen is ziek worden niet eens de enige angst.
Geen werk betekent geen eten. Geen school betekent geen toekomstperspectief.
De wereld snakt naar adem! Woord en Daad komt met het Christelijk Noodhulpcluster in actie voor de meest kwetsbare volwassenen en kinderen die als gevolg van corona tekort hebben aan alles. ‘We bieden hen voorlichting, bescherming en directe hulp, zoals voedsel en zuurstoftanks.’

Collecte
Comité Heerde-Wapenveld collecteert van 31 mei t/m 11 juni voor deze noodhulpactie.
Deze periode verspreiden zij flyers met meer informatie en donatieopties.
U kunt doneren via NL61 RABO 0326 5818 55, woordendaad.nl/comiteheerdewapenveld of de Tikkie QRcode.

Woord en Daad
Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede.
‘Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren.
Zo werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen.’