welkom.jpg
 

09:30 Kerkdienst - R. Vellinga

Categorie
Kerkdiensten
Datum
2020-02-23 09:30 - 10:30

Liturgie zondag 22 februari 2020
Ochtenddienst 9.30 uur
Voorganger: ds. K.F. Dwarshuis
GK De Brug

Liedboek/GK Psalm 108:1

Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maak, harp en luit, de Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar ’k hemelhoog uw trouw zie blinken.

Stil moment
Votum
Zegengroet
Amen

GK Psalm 25:1

‘k Hef ziel in vast vertrouwen
Tot U op, Gij zijt mijn God
Red mij van wie mij benauwen
Nu de vijand mij bespot
Nooit maakt Gij beschaamd, o Heer
Wie gelovig U verwachten
Maar beschaamd staan keer op keer
Die U trouweloos verachten

Wet

GK gezang 168
(Vader, vol van vrees en schaamte):1,2,3,4

Vader vol van vrees en schaamte
Buigen wij voor U
Heel uw werk, door ons vertreden
Klaag ons mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons die
Schuldig voor U staan
U bent onze God en Redder
Neem ons in uw liefde aan

Vader, in dit uur der waarheid
Keren w’ons tot U
O vergeef ons, Heer, herstel ons,
Maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw Heil’ge Geest, geef
Vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen
Dat wij uw Naam verhogen, Heer,

Dat wij uw Naam verhogen Heer.

Gebed
Kindmoment
Welkom thuis (Marcel Zimmer)
https://www.youtube.com/watch?v=tSyB4Z3PsX0

Een vader had twee zonen en de jongste zei
ik wil graag mijn erfenis, geef maar vast aan mij
hij trok met al zijn geld de wijde wereld in
want hij had het thuis niet meer naar z?n zin
hij leefde erop los maar na verloop van tijd
had 'ie al z'n geld verkwist en was 'ie alles kwijt

Tot overmaat van ramp kwam er een hongersnood
en zo belandde hij uiteindelijk in de goot
hij werd een varkenshoeder, het ergste dat bestond
stierf bijna van de honger,
't was echt niet meer gezond
en toen dacht hij: bij vader thuis is het leven goed
zelfs de knechten leven daar in grote overvloed

Ga naar huis, ga naar huis
je vader wacht op jou
daar zul je pas gelukkig zijn
kom op ga nu maar gauw
ga naar huis, ga naar huis
en wacht nou niet te lang
of ga jij toch gewoon je eigen gang

Ik zal hem zeggen: vader, ik meen het echt oprecht
ik ben niet waard uw zoon te zijn,
neem mij aan als knecht
het spijt me wat ik God en u heb aangedaan
en zo is de jongen op weg naar huis gegaan
zijn vader zag hem komen en had met hem te doen
hij vloog hem om de hals en gaf hem een dikke zoen

Welkom thuis, welkom thuis
wat fijn dat je er bent
we kunnen ons geluk niet op
't is echt een 'happy end'
welkom thuis, welkom thuis
we vieren nu dit feest
want je bent terug van weggeweest

Bridge (gesproken)
De oudste zoon werd kwaad en vroeg:
Hé, pa, wat is dit nou
ik werk al jarenlang voor u en help u altijd trouw

Ik was nooit ongehoorzaam, deed altijd wat u zei
maar u vierde nooit zo?n vrolijk feest voor mij
zijn vader zei: Maar wij zijn altijd bij elkaar
van alles wat ik heb ben ook jij de eigenaar
je broer is weer terug en het is toch logisch dat
het daarom feest is want hij is weer op het rechte pad

Welkom thuis, welkom thuis
wat fijn dat je er bent
het is een feest voor iedereen
dus maak het maar bekend
welkom thuis, welkom thuis
het is voor jou en mij
we nodigen je uit dus kom erbij (2x)

L: Genesis 2:25-3:7; 3:21; Johannes 19:23-24
Preek: Jezus verlost van schaamte! (deel 1)

Psalm 22 (Psalmen voor Nu)

Ik sta alleen, want U bent weggegaan.
Mijn God, mijn God waarom?
U bent mijn redding, maar niet hier en nu.
Waar bent U dan? Te ver bij mij vandaan.
Ik roep U na, mijn God,
Ik roep Uw Naam steeds weer.
U antwoordt niet. U kent mij nu niet meer.
Toch, U alleen bent God. U haat het kwaad
Terecht houdt Israël U hoog.
Hun lofzang is Uw Heiligdom.
Mijn vader zei dat hij U had vertrouwd en dat u hielp.
En ook zijn vader riep U en hij werd gered.
Voor hen was U betrouwbaar, Heer.

Maar ik ben niets en kan ook niets meer doen.
Ik word bespot en hoe!
Wie mij ziet, lacht en haalt de schouders op,
Die kijkt me na en zegt: "Dat gaat goed fout.
Hij sleept zich voort, naar God,
Die zou zijn redding zijn.
Als God iets doet, als Hij nog van hem houdt."
Toch haalde U mij uit de moederschoot.
Toch legde U mij aan haar borst.
Ik was er en ik was van U.
Mijn moeder heeft mij aan U toevertrouwd. U bent mijn God.
Dus blijf niet langer weg. Mijn God, ik ben zo bang
En niemand helpt me. Help mij dan!

Een kudde stieren drijft me in het nauw.
Zij zijn te sterk en met te veel.
Een overmacht, ze laten mij niet gaan,
Maar doen hun bek wijd open als een leeuw,
Een leeuw die, klaar om toe te slaan, eerst brult
Voordat hij springt, voordat hij zijn prooi verslindt.
Ik ben als water dat is weggegooid.
Een lichaam, helemaal ontwricht,
Mijn hart dat smelt als was. Niet meer. Niet meer.
Mijn keel is als een scherf, zo uitgedroogd.
Mijn tong kleeft in mijn mond. Mijn God,
U legt me in het doodsstof neer.

Een goddeloze bende jaagt me op.
Als honden sluiten ze mij in.
Zij zijn op jacht. Ik ben hun prooi. Ik word
Aan handen en aan voeten vastgezet.
Mijn dagen zijn geteld. Dat zien zij ook.
Mijn kleren hebben zij alvast verdeeld.
En U, HEER, U blijft zo lang zo ver weg.
U bent mijn kracht. Red mij, kom snel.
Eén leven heb ik maar. Als U niet helpt,
Dan sterf ik zeker door het grof geweld
Van honden, leeuwen, stieren. Help!

Ik werd door U gehoord.
Mijn God, mijn God heeft mij geantwoord.

En dus, wanneer ik over U vertel,
Noem ik U trouw en goed.
Mijn broers en zussen, Jacob, Israël,
Toon diep ontzag voor God, geef Hem de eer,
Want God zwijgt niemand dood.
God is niet blind, niet doof.
Hij hoort mijn stem. Hij antwoordt als ik roep.
Mijn HEER, wanneer ik in de tempel ben,
Dan kom ik mijn beloften na.
U doet, U deed, U heeft gedaan
En dus schreef ik een psalm.
Wie honger had, heeft nu genoeg.
Wie zoekt, vindt veel.
Wie schreeuwt om God, zingt ooit een lied.
Geluk met jou. Het ga je goed.

Laat alle mensen horen wat ik zeg:
"Ga nu naar God terug.
Buig diep voor Hem, kniel voor de Koning neer,
Want God regeert. De wereld is van Hem."
De HEER geeft straks een feest
En dan komt iedereen.
Iedereen buigt, knielt voor de koning neer.
Dit geldt voor iedereen, voor arm en rijk,
Voor wie op weg zijn naar de dood -
Ze geven alle eer aan God.
Hun kinderen dienen Hem en zij vertellen alles door,
Dus iedereen weet wie God is en wat Hij deed.
Ze zingen: "God heeft het volbracht."

Preek: Jezus verlost van schaamte (deel 2)

GK Psalm 84:6

Want God, de Heer is goed en mild
En voor zijn volk een zon en schild.
Eer en genade zal Hij geven.
U zult het goede niet, O Heer,
Onthouden hun die tot uw eer
Steeds in oprechtheid voor U leven.
Welzalig Heer wie op U bouwt,
en zich geheel U toevertrouwt.

Gebed
Collecte

Liedboek Psalm 73: 9 (Nu blijf ik bij U voor altijd), 10 (Wien heb ik in de hemel, Heer)

9
Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

10
Wie heb ik in de hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wie ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Zegengroet

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

 
 

Alle datums

  • 2020-02-23 09:30 - 10:30

Powered by iCagenda