welkom.jpg
 

14:30 Kerkdienst - H. v.d. Velde

Categorie
Kerkdiensten
Datum
2020-02-16 14:30 - 15:30

Liturgie 16 februari 2020
Middagdienst 14.30 uur
Voorganger: ds. H. van der Velde
GK De Brug

Intochtslied: LB Psalm 80: 1,7
O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

Dan zullen wij niet van U wijken,
uw naam zal op ons voorhoofd prijken,
uw naam is ons als uw gelaat:
een sterrenbeeld, een dageraad.
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

Votum en groet

Zingen: OT 211
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Gebed

Zingen: LB Gezang 3: 1,2,6
Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in ’t land van Kanaän,
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helderziende
te zijn op God gericht.

Uit Oer is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem.
En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.

En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan ’t einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.

Schriftlezing:
Genesis 12: 1-3, Galaten 3:6-9, Hebr. 11:8-19

Zingen: OT 155
Zie ik sterren aan de hemel staan,
aan de donkerblauwe lucht de maan,
is het of de nacht mij noemt de naam
van een machtig God.

Zie ik ’s morgens weer de zon opgaan,
in het veld de bloemen opengaan,
is het of de dag mij noemt de naam
van een machtig God.

Deze God die aard’ en hemel schiep,
is dezelfde God die mij eens riep
uit het duister tot zijn heerlijk licht,
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en
die zijn liefde voor mij openbaart,
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart,
elke dag mij in zijn hand bewaart:
hoe groot is God voor mij.

Preek ‘Abraham, vader van alle gelovigen’

Zingen: LB Psalm 87: 1,4
Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Hemelhoog 344: 1,2,3
Ik geloof dat God mijn Vader
Bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik ‘amen’,
roep ik, God, uw glorie uit!

Zegen

Zingen: Gezang 456: 3
Amen, amen, amen
Dat wij niet beschamen
Jezus, Christus onze Heer
Amen, God uw naam ter eer

 
 

Alle datums

  • 2020-02-16 14:30 - 15:30

Powered by iCagenda