welkom.jpg
 

Kerkdienst

Categorie
Kerkdiensten
Datum
2019-11-24

Liturgie zondag 22 november 2019

Ochtenddienst 9.30 uur

Voleindingszondag

Voorganger: ds. Erik Dwarshuis

GK De Brug

Lied 728

1,2,3 (coupletten solo + refrein ‘Geprezen zij Uw naam...’ door gemeente)

1.

SOLO

De heiligen ons voorgegaan,

hebben hier niets verworven,

maar zijn aan ’t einde van hun baan

als vreemdeling gestorven.

Maar zij geloofden dat Gods hand

die hen tot daar geleid had

in ’t beter, hemels vaderland

een stad voor hen bereid had.

ALLEN

Geprezen zij zijn naam!

Hij deed hen veilig gaan!

Kom, zingen wij tesaam

met alle heiligen!

2.

SOLO

Zij trokken uit als Abraham,

door God de Heer geroepen

zonder te weten waar hij kwam,

om ’t land van God te zoeken.

Zij zijn gestorven in zijn naam

en hebben niets geweten

dan dat Hij had gezegd: Ik schaam

mij niet uw God te heten.

ALLEN

Geprezen zij zijn naam!

Hij deed hen veilig gaan!

Kom, zingen wij tesaam

met alle heiligen!

3.

SOLO

Die van de aarde vrijgekocht

nu rusten van hun werken,

zij spreken en getuigen nog

om ons geloof te sterken,

dat wij omgeven door de wolk

de weg ten einde lopen,

één met het heilig trekkend volk

in liefde en in hope.

ALLEN

Geprezen zij zijn naam!

Hij doet ons veilig gaan!

Kom, zingen wij tesaam

met alle heiligen!

Votum/zegengroet/amen

GK/Liedboek Psalm 90:1

(Gij zijt geweest, o Heer)

Wet

Liedboek Psalm 25:3, 4, 5

(Denk aan ’t Vaderlijk meedogen)

3.

Denk aan ’t vaderlijk meedogen,

Heer, waarop ik biddend pleit:

milde handen, vriendelijk’ogen

zijn bij U van eeuwigheid.

Denk toch aan de zonde niet

van mijn onbedachte jaren!

Heer, die al mijn ontrouw ziet,

wil mij in uw goedheid sparen.

4.

God is goed, Hij is waarachtig

en gaat zijn getrouwen voor,

brengt, aan zijn verbond gedachtig,

zondaars in het rechte spoor.

Hij zal leiden ’t zacht gemoed

in het effen recht des Heren:

wie Hem ned’rig valt te voet,

zal van Hem zijn wegen leren.

5.

Louter goedheid zijn Gods wegen

en zijn paden zijn vertrouwd

voor wie, tot zijn heil genegen,

zijn geboden onderhoudt.

Wil mij, uwe naam ter eer,

al wat ik misdeed vergeven.

Ik heb tegen U, o Heer,

zwaar en menigmaal misdreven.

Gebed

Schriftlezingen:

Nehemia 1:4-11; 5:19; 13:14, 22b, 31b

Lied 727 (Voor alle heiligen): 1,2,4,10

1.

Voor alle heiligen in de heerlijkheid

die U beleden in hun aardse strijd,

zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!

Halleluja, halleluja!

2.

Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;

Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;

Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.

Halleluja, halleluja!

4.

Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,

toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,

wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.

Halleluja, halleluja!

10.

Van alle einders, van de verste kust

zullen zij vinden vrede, feest en rust,

U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!

Halleluja, halleluja!

Tekst voor de preek: Lucas 23:42-43

Preek Herinner mij!

Psalm 139 solo (Psalm Project)

Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent U mij, U weet waar ik ga,

U volgt mij, waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

't ligt alles open voor uw ogen.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

ligt alles open, ligt alles open,

ligt alles open voor uw ogen.

U bent mij overal nabij,

Uw ogen waken over mij.

Van toen ik vormloos ben ontstaan,

U wist hoe het zou verdergaan.

O, God, hou mij geheel omgeven,

en leid mij op de weg van ’t leven.

O, God, hou mij geheel omgeven,

en leid mij op, en leid mij op,

en leid mij op de weg van ’t leven.

Preek (vervolg)

Lied 786 (Wij zingen God ter ere):

(voorspelen melodie)

1 (solo),

2 (gemeente),

3 (gemeente)

1.

SOLO

Wij zingen God ter ere

in grote dankbaarheid

daar Hij ons leven leidt

en weet wat wij ontberen.

Hij maakte ons genegen

te zorgen voor elkaar.

Zo zien wij jaar na jaar

zijn goedheid en zijn zegen.

2.

GEMEENTE

Al krimpen mijn gedachten

en raak ik woorden kwijt,

verlies ik taal en tijd,

uw woord is levenskrachtig.

Er zijn herinneringen,

uw hartslag in mijn oor,

als ik uw klanken hoor

en psalmen mee kan zingen.

3.

GEMEENTE

O Christus, man van smarten,

herhaal in ons gemis

dat er verwachting is.

Wij hopen zo van harte

eens recht van lijf en leden

te lopen in uw licht.

Met jeugd en vergezicht

zult Gij ons nieuw bekleden.

Gebed

GK/Liedboek Psalm 8:3

3.

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,

de maan, de duizend sterren die daar branden,

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Noemen van de namen

Gedicht

Psalmen voor Nu 16

(Ik val niet uit Uw hand)

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;

ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:

ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen

en wringen zich voor hen in honderd bochten,

maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:

u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.

U houdt mijn hele leven in uw handen

en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;

Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.

Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:

ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;

ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.

U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:

heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Gebed

Collecte

GK Psalm 105:5

(God zal Zijn waarheid nimmer krenken)

5.

God zal zijn waarheid nimmer krenken,

maar eeuwig zijn verbond gedenken.

Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht

tot in het duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham, zijn vrind,

bevestigt Hij van kind tot kind.

Zegen

Liedboek 415:3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer

 
 

Alle datums

  • 2019-11-24

Powered by iCagenda