welkom.jpg
 
Bijbelkring

Er zijn op dit moment een tweetal bijbelkringen:

- De bijbelkring komt 1x in de 2 weken bij elkaar bij één van de leden thuis. Aan het begin van het seizoen wordt een boekje gekozen. Aan de hand van dit boekje onderzoeken we    samen Gods Woord, leren we van elkaar en is er ruimte voor bemoediging en gebed.
- De andere bijbelkring komt 1x in de 3 weken bij elkaar op zondagavond wisselend bij gemeenteleden thuis.

Gebedsgroep

Het is goed om samen te bidden; God te prijzen en Hem te danken voor alles wat Hij geeft. Daarom komt de gebedsgroep één keer in de 14 dagen bij elkaar. We beginnen met het lezen van een stukje uit de bijbel en het zingen van een lied. Iedereen mag hardop bidden, maar het hoeft niet.

Tijdens de gebedsmomenten bidden we voor de gemeente en de verschillende gebedsonderwerpen die de gebedsgroep tegenkomt. 

Contactgroep

In de periode van oktober t/m mei wordt 1 keer per 4 weken van 14.30-16.30 uur een middag georganiseerd voor de oudere broeders en zusters. Naast diverse spelletjes is er ook volop gelegenheid om met elkaar te praten.

Vrouwenkring 'De Morgenster'

De Morgenster vergadert 1x per 2 weken op dinsdagmorgen bij één van de leden thuis vanaf 9.30 uur.

Bijbelkring voor iedereen

Als je van God wil leren en van elkaar dan is de ‘Bijbelkring voor iedereen’ iets voor jou. De avonden zijn gezellig en leerzaam. Er wordt een boekje besproken, waarbij de onderwerpen vaak verbonden worden aan levensvragen. De avonden worden tweewekelijks georganiseerd.