welkom.jpg

Kerkdienst

Categorie
Kerkdiensten
Datum
2019-11-10

Liturgie zondag 10 november 2019

Middagdienst 14.30 uur

Voorganger: ds. W. Dijksterhuis

GK De Brug

· Intochtslied: OT 326

· Votum en groet

· Zingen: Psalm 117

· Gebed

· Schriftlezing: Numeri 13:1-3 en 17-33

· Preek

· Stilte/Gebed

· Zingen: Psalm 80: 1,4 en weer 1

· Dankzegging en voorbede

· Collecte

· Geloofsbelijdenis

· Zingen: OT 111

· Zegen

· Zingen: Gezang 456:3

Intochtslied: OT 326

Lof zij de Heer,

de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen

en blij musiceren.

Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,

looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer,

Hij omringt met zijn liefde uw leven;

heeft u in ’t licht

als op adelaarsvleug’len geheven.

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer,

die uw lichaam zo schoon heeft geweven,

dagelijks heeft Hij u

kracht en gezondheid gegeven.

Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,

ja, Hij beschikt u ten leven.

Lof zij de Heer

die uw huis en uw haard heeft gezegend,

lof zij de hemelse liefde die over ons regent.

Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag,

die u met liefde bejegent.

Lof zij de Heer

met de heerlijkste naam van zijn namen,

christenen looft Hem

met Abrahams kinderen samen.

Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen.

Votum en groet

Zingen: Psalm 117

Loof, alle volken, loof de Heer,

roem, alle naties, roem zijn eer.

Want over ons is groot en wijd

zijn gunst en goedertierenheid,

voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.

Hef met ons halleluja aan!

Gebed

Schriftlezing: Numeri 13: 1-3 en 17-33

Preek

Stilte/Gebed

Zingen: Psalm 80: 1,4 en weer 1

O God van Jozef, leid ons verder,

hoor ons en wees weer onze herder;

gij vuurkolom, straal gij ons toe.

Waak op, o Held, wij worden moe;

laat lichten ons uw aanschijn, Heer,

doe ons opstaan en help ons weer.

Gij hebt een wijnstok uitgegraven,

die, dank zij uw genadegaven,

gegroeid stond in Egypteland,

en hem naar Kanaän verplant.

Daar kwam hij eerst tot volle groei,

berg na berg dekkend met zijn bloei.

Dankzegging en voorbede

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: OT 111

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft.

Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

Hem zij de glorie, want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja, geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op Zich nam.

Verdreven is de schaduw van de nacht,

en wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuisgebracht.

Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

(Refrein)

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,

dat uitstraalt van het kruis,

dat eens voor ons werd opgericht.

En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

(Refrein)

Zegen

Zingen: Gezang 456:3

 
 

Alle datums

  • 2019-11-10
 
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29