welkom.jpg

Kerkdienst

Categorie
Kerkdiensten
Datum
2019-11-10

Liturgie zondag 10 november 2019

Ochtenddienst 9.30 uur

Voorganger: ds. Erik Dwarshuis

GK De Brug

· Intochtslied: GK 122:1

· Votum en zegengroet

· Zingen: GK 87:1

· Zingen: LL Psalm 87: 3,4

· Wetslezing Efeziërs 4:17-24

· Zingen: GK 168

· Genadeverkondiging

· Gebed

· Zingen: Kinderlied OT 550

· Schriftlezing: Ezechiël 16: 8-14 en Openbaring 19: 5-8 en 21: 9-11

· Zingen: GK 68: 6

· Preek

· Zingen: OT 292

· Kindermoment

· Zingen: OT 246

· Dankzegging en voorbede

· Collecte

· Zingen: LB 968: 1

· Zegen

Intochtslied: GK 122:1

Ik was verheugd, toen men mij zei:

Laat ons naar 't huis de HEREN gaan,

om voor Gods aangezicht te staan.

Kom, ga met ons en doe als wij.

Jeruzalem, dat ik bemin,

nu treden wij uw poorten in.

Daar staan, o Godsstad, onze voeten.

Jeruzalem is hecht gebouwd,

wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt,

zal haar als stad van vrede groeten.

Votum en zegengroet

Zingen: GK 87:1

Jeruzalem, de Godsstad hier beneden,

heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd.

De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt,

bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

Zingen: LL Psalm 87: 3,4

De hele wereld zal van Sion horen:

‘De Allerhoogste houdt haar zelf in stand’.

De Heer schrijft bij elk volk met eigen hand:

‘Dit volk is ooit in deze stad geboren’.

‘Hier in de stad van God is het begonnen’,

zo zingen alle volken in refrein

al dansend van geluk, van groot tot klein:

‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen’.

Wetslezing Efeziërs 4: 17-24

Zingen: GK 168

Vader, vol van vrees en schaamte,

buigen wij voor U.

Heel uw werk door ons vertreden,

klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons,

die schuldig voor U staan.

U bent onze God en Redder,

neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid,

keren w'ons tot U.

O, vergeef ons, Heer herstel ons,

maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw heil'ge Geest,

geef vuur en kracht steeds weer.

Ieder zal uw macht aanschouwen,

dat wij uw naam verhogen Heer.

dat wij uw naam verhogen Heer.

Genadeverkondiging

Gebed

Zingen: Kinderlied OT 550

(n.a.v. Sauls ongehoorzaamheid)

U weet wat ik denk.

U weet wat ik voel.

U weet wat ik zeg.

U weet wat ik bedoel.

Er is niets voor U verborgen,

U kent mij door en door.

Zie in mijn hart en leid mij in het rechte spoor.

U ziet hoe ik lig.

U ziet waar ik ga.

U ziet of ik zit.

U ziet wanneer ik sta.

Er is niets voor U verborgen,

U kent mij door en door.

Zie in mijn hart en leid mij in het rechte spoor.

U helpt als ik val.

U troost als ik huil.

U droogt al mijn tranen,

wanneer ik bij U schuil.

Er is niets voor U verborgen,

U kent mij door en door.

Zie in mijn hart en leid mij in het rechte spoor.

Schriftlezing:

Ezechiël 16: 8-14 en Openbaring 19: 5-8 en 21: 9-11

Zingen: GK 68: 6

O Basans bergen, hemelhoog,

uw toppen moeten ieders oog

wel door hun trotsheid treffen.

Waarom ziet u afgunstig neer

op Sions berg, die Zich de Heer

tot woonplaats wil verheffen?

God zelf heeft deze berg begeerd,

Hij wil daar eeuwig zijn geëerd

als sterke vorst en koning.

Toen God zijn volk had uitgeleid,

koos Hij voor Zich in eeuwigheid

de Sion tot zijn woning.

Preek over Openbaring 19:8

Zingen: OT 292

U die mij geschapen hebt.

U wil ik aanbidden als mijn God.

In voor- en tegenspoed,

uw liefde doet mij zingen.

U die mij geschapen hebt,

U wil ’k danken hoe ik mij ook voel.

En U gehoorzaam zijn.

Heer, U bent mijn doel.

U bent mijn bestemming.

U hebt mij gemaakt om als uw kind

in voor- en tegenspoed,

uw liefde uit te stralen.

Dit is mijn bestemming.

Dienen met verstand en met gevoel

vanuit gehoorzaamheid.

Heer, U bent mijn doel.

Kindermoment over voorbereiding HA

Zingen: OT 246

Maak mij rein voor U

als gelouterd goud,

en zuiver zilver.

Laat mij zijn voor U

als gelouterd goud;

puur goud.

Dwars door het vuur

maakt U mij rein en puur.

Ik strek mij uit, Jezus,

naar meer van uw Geest

en uw heiligheid.

Ja, ik besluit, Jezus,

een dienstknecht te zijn

van U, mijn Meester,

steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.

Was mijn leven schoon,

vergeef mijn zonden.

Laat mij zijn voor U,

zuiver als uw Zoon;

heilig mij.

(Refrein)

Dankzegging en voorbede

Collecte (tijdens collecte zingt koor ‘Taste and See’)

Zingen: LB 968: 1

De ware kerk des Heren,

in Hem alleen gegrond,

geschapen Hem ter ere,

de bruid van zijn verbond,

dankt aan zijn dood het leven.

Hij is haar bruidegom.

Want God, zo staat geschreven,

zag naar zijn dienstmaagd om.

Zegen

 
 

Alle datums

  • 2019-11-10
 
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29